Britax Römer Integritetspolicy

Britax Excelsior Limited (”vi”, ”vår” och ”oss”) förbinder sig till att skydda och respektera din integritet.

Denna policy (tillsammans med våra Användningsvillkor aoch alla andra dokument som det hänförs till däri) utgör grunden för hur den personliga information vi samlar in från dig, eller som du skickar till oss, används. Läs noggrant igenom följande upplysningar för att förstå vår syn och vår praxis angående din personliga information och hur vi hanterar den. Genom att besöka www.britax.se godkänner och samtycker du till den praxis som beskrivs i denna policy.

I enlighet med Data Protection Act 1998 (”dataskyddslagen”) kontrolleras informationen av Britax Excelsior Limited, Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL, England. Registrerat i England och Wales under nr 00294545.

Exempel på information som vi kan samla in från dig

Det är möjligt att vi samlar in och hanterar följande information om dig:

Information som du ger oss.
Du kan ge oss information när du fyller i formulär på vår webbplats www.britax.se (”vår webbplats” eller ”hemsida”) eller genom att kontakta oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Det inkluderar information när du söker efter en produkt, gör en beställning på vår webbplats, deltar i en tävling, en kampanj eller en undersökning samt när du meddelar oss om problem med vår webbplats.Informationen du lämnar till oss kan inkludera namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bank- och kreditkortsinformation, personlig beskrivning och foto.

Information som vi samlar in om dig.
I samband med att du besöker vår webbplats är det möjligt att vi samlar in följande information:

- Teknisk information, inklusive IP-adress som används för att koppla din dator till internet, din inloggningsinformation, typ av webbläsare och version, inställningar för tidszon, insticksmoduler och version, operativsystem och plattform; samt

- information om ditt besök, inklusive webbadresser (URL:er) för webbplatser som länkat till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid); produkter du har tittat på eller sökt efter; svarstider för sidor, nedladdningsfel, besökslängd för vissa sidor, interaktion med sidor (så som bläddring, antal klick och musrörelser) samt metoder som används för att länkas vidare från sidan och telefonnummer som används för att ringa till vår kundservice.

Information vi får från andra källor.
Det kan hända att vi får information om dig om du använder någon av de andra webbplatser som vi driver eller andra tjänster vi tillhandahåller. I samband med att informationen samlades in informerar vi dig i så fall om att den kan delas internt och kombineras med information som samlats in på denna webbplats. Vi samarbetar även med tredje parter (inklusive till exempel affärspartners, underleverantörer av teknik-, betalnings- och leverantörstjänster, reklamnätverk, statistikleverantörer, sökinformationsleverantörer samt kreditupplysningsbolag) och kan erhålla information om dig från dem.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies hjälper oss att erbjuda en bra upplevelse när du besöker webbplatsen och gör så att vi kan förbättra den. För detaljerad information om de cookies vi använder och för vilka ändamål de används hänvisar vi till vår Cookie policy

Så används informationen

Vi använder informationen vi sparar om dig på följande sätt:

Informationen du ger oss.
Vi använder denna information för att:

- fullfölja de skyldigheter vi har gentemot dig som uppkommit i samband med överenskommelser mellan dig och oss, samt för att förse dig med information, produkter och tjänster som du efterfrågar från oss

- förse dig med information om andra varor och tjänster vi erbjuder som liknar dem som du redan köpt eller frågat om

- förse dig, eller låta utvald tredje part förse dig, med information om varor eller tjänster vi anser kan intressera dig. Om du är en befintlig kund kommer vi endast att kontakta dig via elektroniska medel (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster liknande dem som du redan köpt eller förhandlat om att köpa. Om du är en ny kund, och då vi låter utvald tredje part använda din information, kommer vi (eller de) endast att kontakta dig via elektroniska medel om du har samtyckt till det. Om du inte vill att vi använder din information på detta sätt, eller att vi delar din information med tredje part för reklamändamål ska du markera den relevanta rutan i formuläret där vi samlar in din information

- meddela dig om förändringar av våra tjänster

- se till att innehåll på vår webbplats presenteras på det effektivaste sättet för dig och din dator.

Information som vi samlar in om dig.
Vi använder denna information:

- för att administrera vår webbplats och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, tester, undersökningar, statistik och granskning

- för att förbättra vår webbplats för att se till att innehåll presenteras på det effektivaste sättet för dig och din dator

- för att låta dig använda interaktiva funktioner som vår tjänst tillhandahåller, när du väljer att göra det

- som en del av vår strävan att hålla vår webbplats säker

- för att mäta eller förstå effektiviteten av reklam för dig och andra och för att ge dig relevant reklam

- för att komma med förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som kan tänkas intressera dig och andra som använder vår webbplats.

Information vi får från andra källor.
Det är möjligt att vi kombinerar denna information med information som du ger oss och information som vi samlar in om dig. Det är möjligt att vi använder denna information och övrig information för ändamålen som räknas upp ovan (beroende på vilken information vi tar emot).

Delning av din information

WDet kan hända att vi delar din information med andra medlemmar av vår grupp, vilket betyder oss, våra dotterbolag, vårt holdingbolag samt dess dotterbolag, så som definierat i sektion 1159 av UK Companies Act 2006.

Det är möjligt att vi delar din information med utvald tredje part, inklusive:

- Affärspartners, leverantörer och underleverantörer så att de kan utföra det de har kontrakterats av oss eller dig att göra.

- Annonsörer och reklamnätverk som behöver informationen för att välja ut och leverera relevant reklam till dig och andra. Vi delar ingen information med våra annonsörer som kan härledas till identifierbara individer, men det kan hända att vi ger dem samlad information om våra användare (exempelvis kan vi informera dem om att 500 män under 30 har klickat på deras annons under en dag). Det är också möjligt att vi använder sådan samlad information för att hjälpa annonsörer nå ut till den målgrupp de vill nå (exempelvis kvinnor i Göteborg). Det kan hända att vi använder personlig information som vi har samlat in från dig för att tillmötesgå våra annonsörers önskemål om att visa deras annonser för den specifika målgruppen.

- tatistik- och sökmotorleverantörer hjälper oss förbättra och optimera vår webbplats.

I följande fall kan vi dela din information med tredje part:

- Om vi säljer eller köper företag eller tillgångar kan det hända att vi delar din personliga information med säljaren eller köparen av sådana företag eller tillgångar.

- Om en medlem av vår grupp (så som definierat ovan) eller större delen av dess tillgångar förvärvas av tredje part, kommer den personliga information som sparats om dess kunder att vara en av de överförda tillgångarna.

Om vi är tvungna att dela eller avslöja personlig information för att följa lagar eller för att upprätthålla eller tillämpa våra Användningsvillkor och andra avtal; eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för en medlem av vår grupp (så som definieras ovan), våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier.

Så lagrar vi dina personuppgifter

Det är möjligt att informationen vi samlat in från dig överförs och lagras på en plats utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Det är även möjligt att den hanteras av personal utanför EES som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer. Sådan personal kan arbeta med bland annat paketering och leverans av din beställning, betalningshantering och supporttjänster. Genom att skicka in dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och hantering. Vi kommer att vidta alla nödvändiga steg som är rimliga för att se till att din information hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

Tyvärr är överföring av information via internet inte fullkomligt säker. Även om vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten vid överföring av information till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har tagit emot din information använder vi oss av strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte använda dina personuppgifter för reklamändamål. Vi brukar informera dig (innan vi samlar in informationen) om vi avser att använda dina uppgifter för sådana ändamål, eller om vi ämnar dela din information med tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan användning genom att markera vissa rutor i formulären vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan även utöva den rätten när som helst genom att kontakta oss via Britax Excelsior Limited, 3000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey, KT16 0RS.

Då och då kan det hända att vår webbplats innehåller länkar till och från webbplatser som tillhör vårt partnernätverk, annonsörer och andra vi har affärsrelationer med. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ska du tänka på att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte har något ansvar eller några skyldigheter gentemot deras policy. Kontrollera deras policyer innan du skickar någon personlig information till dessa webbplatser.

Dataskyddslagen ger dig rätt att få tillgång till informationen som lagras om dig. Tillgångsrätten kan utövas i enlighet med dataskyddslagen. En lagenlig avgift kan tas ut vid tillgångsförfrågan för att täcka administrativa kostnader som uppstår för att förse dig med informationen som vi lagrar om dig.

Ändringar av vår integritetspolicy

Eventuella förändringar som vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att anslås på denna sida. Kom tillbaka med jämna mellanrum för att se alla uppdateringar eller förändringar av integritetspolicyn.

Kontakt

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna integritetspolicy, som kan skickas till hello@britax-roemer.com

Externa webbplatser

Vi är inte ansvariga för några externa webbplatser. Vår onlinebutik drivs och administreras för närvarande av tredje part via en extern webbplats.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ” cookies”, det vill säga små textfiler som sparas på din dator och som hjälper webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-adressen anonymiseras kommer Google förkorta/anonymisera de sista åtta tecknen i IP-adressen för medlemmar i Europeiska Unionen samt för andra parter i EES. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till, och förkortas av, Googles servrar i USA. På webbplatsägarens vägnar kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för den som driver webbplatsen och tillhandahålla webbplatsägaren andra tjänster i samband med webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan information som Google innehar. Du kan neka till användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Men tänk på att om du gör det så kommer du inte att kunna använda alla webbplatsens funktioner. Du kan dessutom förhindra att Google samlar in och använder information (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera insticksmodulen för webbläsare som finns under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Ytterligare information om regler och villkor kring integritet och information hittar du på http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html