Britax Römer Sekretesspolicy webbplatser och tjänster

 

1. Om oss
2. Varför behandlar vi dina data
3. Vilka data vi samlar in och bearbetar från dig
4. Vem har tillgång till dina uppgifter och till vilka vi sänder dina data
5. Lagringsperioder
6. Dina rättigheter
7. Användning av vår webbplats - profilering, cookies och webbspårning
8. Kompletterande anmärkningar och bestämmelser om enskilda tjänster

 

1. Om oss

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH ansvarar för insamling, bearbetning och lagring av dina data. Du kan hitta detaljer om oss i vår avtryck .

Den noggranna hanteringen av dina personuppgifter har högsta prioritet för oss. Vid bearbetning följer vi lagstadgade bestämmelser, t.ex. Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) och tillhörande nationella bestämmelser.

Dataskyddsdeklarationen gäller alla webbplatser i vårt företag som kan nås på våra domäner (https://www.britax-roemer.se). Om du följer länkar till andra webbplatser från vår, gäller deras egna dataskyddsbestämmelser, för vilka innehåll respektive ägare av dessa webbplatser är ansvariga.

Eftersom vi skulle vilja ge dig en övergripande översikt över behandlingen av personuppgifter i vår företagsgrupp hittar du nedan en översikt över alla våra tjänster i samband med vilka vi samlar in och behandlar personuppgifter.

Om separata eller ytterligare villkor gäller för enskilda tjänster eller vi ber dig om ditt samtycke, kommer vi att peka ut det separat innan du använder respektive tjänst (till exempel för prenumeration eller inköp i nyhetsbutiken).

Vi tar också olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Transmission mellan din webbläsare och våra servrar transporteras till exempel alltid krypterad; Dessutom upprätthåller vi en mängd tekniska och organisatoriska åtgärder för att alltid skydda dina data.

2. Varför behandlar vi dina data

Du kan använda vår webbplats utan att avslöja din identitet. Om du vill anmäla dig till en av våra personliga tjänster, använd vår webbutik eller prenumerera på vårt nyhetsbrev, vi kommer att fråga dig om ditt namn och annan personlig information. Det är ditt fria beslut om du anger denna (utökad) data. Data som vi absolut behöver av dig att tillhandahålla våra tjänster är markerade som sådana.

Dina personuppgifter samlas in och bearbetas för följande ändamål på grundval av följande rättsliga grunder:

- Kontraktsinitiativ enligt Art. 6 para. 1 lit. a) och b) GDPR
- Genomförande av kontrakt i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR
- Kundhantering enligt Art. 6 para. 1 lit. b) och c), f) GDPR
- Kommunikation och datautbyte enligt Art. 6 para. 1 lit. a), b), c), f) GDPR
- Extern presentation och reklam enligt Art. 6 para. 1 lit. a), f) GDPR
- Genomförande av intyg om samtycke enligt Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR
- Säkerställa att ett databehandlingssystem fungerar korrekt i enlighet med
- Konst. 6 para. 1 lit. c) och f) GDPR

3. Vilka data vi samlar in och bearbetar från dig

Vi samlar in olika kategorier av personuppgifter från dig. Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom att tilldela en identifierare som ett namn. Personuppgifter innehåller exempelvis information som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedatum (om det anges). Statistisk information som inte kan vara direkt eller indirekt associerad med dig - som populariteten hos enskilda webbplatser för vårt erbjudande eller antalet användare av en sida - är inte personuppgifter. Data samlas in direkt och indirekt. I båda fallen kommer data endast att samlas in i den mån det är nödvändigt Uppgifterna behandlas endast för de ändamål som anges i punkt 2. Det är ditt beslut om du vill skicka data till oss som optimerar användningen av våra tjänster för dig, men det är inte nödvändigt för detta. Motsvarande datafält är markerade som "frivilliga".

Den insamlade dataen innehåller:

- Titel och namn, t.ex. att personifiera ditt användarkonto eller för att beställa i vår webbutik
- Mailadress och, om tillämpligt, ett lösenord som valts av dig, t.ex. i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet eller använda ditt kundkonto
- Adressdata, t.ex. för orderbehandling (leverans) inom ramen för vår webbshop
- Fordonsdata inom ramen för användningen av vår Fit Finder
- Betalningsdata, för att behandla betalningen av din beställning
- Kandidatuppgifter, för genomförandet av vår online ansökningsförfarande
- Data som du aktivt och medvetet skickar till oss när du använder våra tjänster,
- Ytterligare uppgifter som du frivilligt skickar till oss, t.ex. datafält som fyllts i av dig och markerade som "frivilliga"

Dessutom samlas följande uppgifter om dig indirekt när du använder våra tjänster:

- Tekniska anslutningsdata, t.ex. Sidan ringde upp på vår hemsida, din IP-adress, förkortad av de tre sista siffrorna (förutom betalningstransaktioner, där vi måste överföra fullständig IP-adress till vår betalningsleverantör av säkerhetsskäl), datum och tid för samtalet, terminalanordningen Begagnade. Detta görs för att verifiera godkännandet av åtgärder och autentisering av den begärande användaren av våra tjänster. Den rättsliga grunden är Art. 6 para. 1 lit. c) tillsammans med Art. 32 och Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse är att säkra vår webbserver, till exempel för att försvara oss mot attacker och för att säkerställa funktionaliteten hos våra tjänster.
- Uppgifter som samlats in som en del av spårning av webbplatser och e-post / nyhetsbrevspårning
- Data som vi får från våra tjänsteleverantörer som en del av orderbehandlingen i vår webbutik, t.ex. information om betalningsförmåga och betalningsstörningar eller leveransmeddelanden.

minderåriga:

Vår webbplats är inte riktad till minderåriga och vi samlar inte medvetet personlig information från minderåriga.

Om personer under 16 år överför personuppgifter till oss, är detta endast tillåtet om föräldern / vårdnadshavaren själv har samtyckt eller har samtyckt till den unga samtycke. I enlighet med Art. 8 par. 2 GDPR, måste vårdnadshavarens kontaktuppgifter lämnas för att övertyga oss om vårdnadshavarens samtycke eller samtycke. Dessa uppgifter samt uppgifterna till mindreåriga behandlas därefter i enlighet med detta dataskyddsdeklaration.

Om vi avgör att en minderårig under 16 år har skickat personuppgifter utan föräldrars medgivande eller samtycke från den minderåriga kommer vi att radera uppgifterna omedelbart.

4. Vem har tillgång till dina uppgifter och till vilka vi sänder dina data

a) Tillgång

Tillgång till dina personuppgifter som lagras av oss är begränsad till våra anställda och de tjänsteleverantörer som beställts av oss, vilka måste hantera dessa personuppgifter på grund av deras uppgifter.

Om tredje part får tillgång till dina uppgifter, har vi fått ditt tillstånd eller det finns en rättslig grund för detta.

Vi använder även tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster och behandla dina data (inklusive hosting, skicka nyhetsbrev, leverera beställda varor, bearbeta betalningar, skicka brev eller e-post och upprätthålla och analysera databaser, webbplatsoptimering och vidareutveckling, säkra vår webb servrar eller för spårning av webbplatser). I den mån dessa särskilda bestämmelser gäller, har vi genomfört dem för dig i följande för respektive tjänst. Tjänsteleverantörerna behandlar uppgifterna uteslutande enligt våra instruktioner och är skyldiga att följa gällande bestämmelser om dataskydd. Alla entreprenörer har valts noga och har endast tillgång till dina uppgifter i den utsträckning och för den tid som krävs för att tillhandahålla tjänsterna eller i den utsträckning som du har samtyckt till bearbetning och användning av dina uppgifter.

b) Datautbyte inom företagsgruppen

Datautbyte inom den grupp av företag som vi hör hemma till äger rum inom EU / EES och tjänar endast administrativa ändamål. I den utsträckning personuppgifter överförs till våra företag i tredjeländer kommer detta att ske på grundval av EU: s standardfördrag 2010 enligt art. 46 para. 2 lit. c GDPR i samband med EU-kommissionens beslut av den 05.02.2010 (2010/87 / EU).

Enligt koncernföretag menar vi anknutna företag i den mening som avses i Art. 4 No. 19 GDPR.

c) Överföring till tredje land och rättslig grund

Servrarna från några av de tjänsteleverantörer vi använder finns i USA och andra länder utanför Europeiska unionen. Företagen i dessa länder omfattas av ett dataskyddslag som i allmänhet inte skyddar personuppgifter i samma utsträckning som i Europeiska unionens medlemsstater. Om dina uppgifter behandlas i ett land som inte har en erkänd hög nivå av dataskydd, t.ex. Europeiska unionen, använder vi avtalsbestämmelser eller andra erkända instrument för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Vi uttrycker det uttryckligen för dig igen inom ramen för de enskilda tjänsterna.

Om personuppgifter överförs till tredjeländer kommer detta att ske på grundval av EU-kommissionens beslut om lämplighet för EU-USA. Sekretessskydd enligt Art. 45 GDPR eller EU: s standardfördrag 2010 enligt art. 46 para. 2 lit. c GDPR i samband med EU-kommissionens beslut av den 05.02.2010 (2010/87 / EU) eller ditt samtycke enligt Art. 49 stycken 1 lit. a) GDPR.

d) Överföring till brottsbekämpande myndigheter

I undantagsfall överför vi personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Detta görs på grundval av motsvarande rättsliga skyldigheter, t.ex. från strafflagstiftningen, skattekoden, lagen om penningtvätt eller statliga polislagar.

5. Lagringsperioder

Vi lagrar personuppgifter inom ramen för lagbestämmelser eller ditt samtycke.

p> Vi använder följande kriterier för att bestämma den konkreta lagringsperioden:

Vi lagrar personuppgifterna tills de ändamål för vilka de samlades upphör att gälla (t.ex. vid uppsägning av ett avtalsförhållande eller genom den sista aktiviteten, om det inte finns någon fortlöpande skyldighet eller om ett samtycke dras tillbaka för den specifika databehandlingen). & Nbsp;

Ytterligare uppgifter sparas endast om

p> - Lagringskrav (t.ex. enligt AO och HGB) finns;
- Uppgifterna behövs fortfarande för att hävda och utöva rättsliga krav eller att försvara sig mot rättsliga krav, t.ex. på grund av tekniska och rättsmedicinska krav för att försvara sig mot attacker på våra webbservrar och deras åtal,
- Strykningen skulle strida mot de registrerades berättigade intresse.
- Ett annat undantag enligt art. 17 para. 3 GDPR gäller.

6. Dina rättigheter

Du har ett antal juridiska rättigheter som vi vill uppmärksamma dig nedan. Självklart är vår datasäkerhetsansvarig också tillgänglig för att svara på eventuella frågor som du kan ha om dina personuppgifter som vi har samlat in och behandlat med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

a) & nbsp; Rätt till information och dataöverförbarhet

Du har rätt till tillgång till de personuppgifter vi behandlar när som helst.

Om databehandling är baserad på ditt samtycke eller på ett kontrakt enligt Art. 6 para. 1 b) GDPR, du kan också begära, i enlighet med Art. 20 para. 1 GDPR, för att ta emot personuppgifter lagrade om dig i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format. På din förfrågan skickar vi även uppgifterna direkt till den mottagare du vill ha.

b) & nbsp; Rätt till korrigering, begränsning och radering

I overensstemmelse med artiklarna 16-18 GDPR, you may request that we correct, limit, block or delete your personal data if we have processed the data incorrectly if there is reason to restrict further data processing or if data processing has been illegal for different reasons or om lagringen avvisas av andra rättsliga skäl. Vi vill påpeka att din rätt att ta bort kan vara begränsad av lagliga retentionperioder.

b) & nbsp; Rätt till invändning

Om vår databehandling uteslutande grundar sig på vårt berättigade intresse enligt Art. 6 para. 1 f) GDPR, du kan göra invändningar mot denna behandling enligt Art. 21 para. 1 GDPR. Då kommer vi sluta bearbeta dina uppgifter om vi inte kan bevisa skäl för behandling som är värd skydd som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller bearbetningen tjänar till att hävda, utöva eller försvara en rättslig fordran. Vidare har du alltid rätt att invända mot användningen av dina uppgifter i syfte att direktreklam med effekt för framtiden enligt Art. 21 para. 2 GDPR

b) & nbsp; Återkallingsrätt

Om du har tillåtit oss att behandla dina personuppgifter genom att ge ditt samtycke, har du rätt till återkallande i framtiden enligt Art. 7 para. 3 GDPR.

c) & nbsp; Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Du är fri att klaga till en tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot den europeiska databeskrivningsförordningen eller otRighther nationella och internationella dataskyddslagar.

Kontaktuppgifterna hos den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är följande:

Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Kontaktuppgifter

För att utöva dina rättigheter kan du skicka oss ett informellt meddelande till följande kontaktuppgifter. På samma sätt hänvisar du till återkallandet av ditt samtycke till följande kontaktuppgifter, vilket anger vilken samtycke du vill återkalla:

Resonansfull Dataprocessor
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Deutschland
Telefon: +49 (0) 8221-3670-0
Telefax: +49 (0) 8221-3670-210
it.sec GmbH & Co. KG
Einsteinstr. 55
89077 Ulm

datenschutz@britax.com

 

7. Användning av vår webbplats - profilering , cookies och webbspårning

a) Grundläggande information om cookies och borttagningsalternativ

Vi använder sk cookies i vissa områden på vår webbplats, t.ex. att erkänna besökarnas preferenser och att kunna designa webbplatsen i enlighet med detta. Detta underlättar navigering och hög användarvänlighet på en webbplats. Cookies hjälper oss också att identifiera särskilt populära områden på vår webbplats. Cookies är små filer som lagras på en besökares enhet. De låter information lagras under en viss tid och identifiera besökarens enhet. För bättre användarhandledning och individuell servicepresentation använder vi permanenta cookies.

Vi använder också så kallade session cookies, som automatiskt raderas när du stänger webbläsaren. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om placeringen av cookies. Detta gör användningen av cookies transparent för dig.

Vi använder endast icke-tekniskt nödvändiga cookies efter ditt uttryckliga samtycke, vilket du självklart kan återkalla när som helst.

Som en del av vår cookieinformation på vår webbplats har du kommit överens om följande uttalande i detta avseende:

Den här webbplatsen använder spårningskakor eller spårprogramvara för att ge dig fullständig funktionalitet på vår hemsida och därmed en bättre online-upplevelse. Du kan hitta mer detaljerad information om de cookies och webspårningsförfaranden som används av oss och de samtycken du har gett oss i vår databeskrivningsdeklaration enligt Integritetspolicy. Tekniskt onödiga cookies eller vår spårningsprogram kommer inte att aktiveras förrän du har gett ditt samtycke.
[Jag håller med]

Om du helt utesluter användningen av cookies, kan du inte använda vissa funktioner på vår hemsida - inklusive möjligheten att lägga till cookie-baserad opt-out från spårning. Vänligen tillåta de borttagna cookiesna för de tjänster som du vill förhindra spårning.

Observera också att borttagning av cookies även tar bort alla cookies. Du kan därför behöva återställa dem. Kakor är också webbläsarbundna, dvs de måste ställas in separat för varje webbläsare du använder på varje enhet du använder. Du hittar de nödvändiga länkarna i beskrivningen av respektive tjänst nedan.

Följande cookies används av oss - om du tillåter detta och inte har ställt in en eller flera bortkaknings cookies - för ett mer detaljerat syfte:

Name of the Cookie Avsedd användning Lagringstid Tekniskt nödvändigt Återkallande av samtycke (om kakan inte är tekniskt nödvändig)
Salesforce Commerce Cloud System Cookies
dwanonymous_* Commerce Cloud-kakor för att skilja en kund från en annan. Ta emot kundinformation, preferenser, kundvagn etc. 6 månader ja  
dwcustomer_* Commerce Cloud-kakor för att skilja en kund från en annan. Ta emot kundinformation, preferenser, kundvagn etc. 6 månader ja  
dwsecuretoken_* Commerce Cloud cookie för att se en säker session. All https-trafik utbyts för denna cookie för att förhindra att sessionen spoofs. 1 år Ja  
Dwsid Commerce Cloud session id 1 år Ja  
Sid Session id 1 år Ja  
dwpersonalization_* Används för anpassning av sidor under multivariat testning 1 år Nej  
dwac_* Commerce Cloud analytics cookie 1 år Ja  
dw_cookies_accepted Används för kunden när de accepterade cookieanvändning. 30 dagar Ja  
dw_geoip_data Används för landinformation på orderbekräftelsessidan. 30 dagar Nej  
Dw Boolean 15 dagar Nej  
dw_dnt Används för Commerce Cloud Consent Management-verktyg, lagrar opt-in / out-beslut. 1 år Ja  
Cloudflare
__cfduid Används för att identifiera enskilda kunder bakom en gemensam IP-adress och tillämpa säkerhetsinställningar per kund 1 år Ja  
CQuotient
cqcid Första partykakan; innehåller ett hashed-ID för en anonym användare 1 år Ja  
cqcid Första partykakan; innehåller ett hashed-ID för en anonym användare 1 år Ja  
__cq_uuid Första parten version av cquotient.com uuid 13 månader Nej  
__cq_bc Första parten version av bc cookie (beskrivet ovan) 30 dagar Nej  
__cq_seg Första partykakan; innehåller segmentinformation för personlig sökning 30 days Nej  
__cq_dnt Used for Commerce Cloud Consent Management tools 1 år Ja  
Tealium
utag_main Huvudkaka för Tealium iQ taghantering, används för att lagra systeminformation, detaljerad information i länken 1 år Ja  
CONSENTMGR Lagrar användarens opt-in / opt-out-val 3 månader Ja  
Google Universal Analytics
_ga Vi implementerar Google Analytics för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder denna information för att hjälpa oss att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen. 2 års Nej  
_gid Vi implementerar Google Analytics för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder denna information för att hjälpa oss att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen. 1 dag Nej  
Olapic
__olapicU Olapic använder detta för att spåra en "singel" -session under hela kassan. I det här fallet släpper de en cookie-nyckel och varje gång vi spårar en händelse skickar de cookievärdet tillsammans med evenemangsinformationen. 1 månad Nej  
Bazaarvoice
BVBRANDID Tillåter att intern BV webbanalys korreleras till samma användare för interaktioner inom en viss klientdomän. Behövs kundoption. 1 år Nej Yes
BVBRANDSID Tillåter att intern BV webbanalys korreleras till samma användaröversättning för interaktioner inom en viss klientdomän. Behövs kundinval. 30 minuter Nej Ja
BVImplmain_site En A/B-testkaka. Lagrar den konfiguration som användaren har hinkats till för A/B-testning 1 år Nej Ja

 

b) Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalys av Google LLC ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen kommer Google emellertid att minska din IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder som redan är anslutna till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På vår vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att ge webbplatsoperatören andra tjänster relaterade till användningen av webbplatser och användning av Internet. Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics sammanfogas inte med andra Google-data. Ett sätt att göra invändningar mot webbanalys av Google Analytics är att ställa in en bortkaknings cookie som instruerar Google att inte lagra eller använda dina data för webanalysändamål. Observera att med den här lösningen kommer webanalysen inte att äga rum så länge som opt-out-cookien lagras av webbläsaren. Om du vill ställa in opt-out-cookien nu klickar du på https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Du kan också vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av kakan och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att hämta och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk. Den nuvarande länken är: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mottagaren av data: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Where-to-buy/Google Maps

Vår webbplats använder tjänsten "Google Maps" från Google, t.ex. så att du kan söka efter en återförsäljare eller för att kunna planera din rutt. Genom att klicka på & quot; Använd min plats & quot; Din webbläsare skickar din webbläsares nuvarande GPS-koordinater. Detta möjliggör bästa möjliga begränsning av potentiella handlare.

När du kommer åt Google Maps på den här webbplatsen vidarebefordras data till Google, t.ex. din nuvarande plats Den här tjänsten regleras av Googles sekretesspolicy (https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/), kompletterat med den separata sekretesspolicyen för Google Maps (https://www.google.com/intl/de_en/help/terms_maps.html).

Du kan förhindra att Google Maps exekveras genom att selektivt förhindra exekvering av Java-skriptkoden som används med hjälp av en Java-scriptblockerare. Alternativt kan du också helt avaktivera exekveringen av Java-skript i dina webbläsarinställningar.

Mottagare av data: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

d) Google AdWords

Vår webbplats använder tjänsten "Google AdWords", som gör att marknadsförare kan placera annonser i Googles söklistor och i Googles annonsnätverk. Detta görs med hjälp av fördefinierade sökord, som bara visas i träfflistorna om en sökordssökande sökning utförs.

Google AdWords har som målsättning att annonsera på vår webbplats genom att visa relevant annonsering på tredje parts webbplatser, i träfflistorna med Google-sökning och presentationen av relevant tredjepartsannonsering på vår webbplats.

Genom att klicka på en Google-annons som hänvisar till vår webbplats ställer Google en cookie in. Kakan gör det möjligt för oss och Google att spåra om du har tillgång till vår webbplats via en AdWords-annons och genererade intäkter.

Data som samlas in på detta sätt används av Google för att sammanställa statistik (till exempel totalt antal användare som hänvisas via Google AdWords, framgång för vår AdWords-kampanj) för vår webbplats. Varken vi eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera dig.

Men cookies används för att lagra personlig information, som de webbplatser du besöker. Google kan dela denna information med tredje part.

Du kan när som helst invända mot intressebaserad annonsering av Google genom att klicka på följande bortkopplingslänk:

https://www.google.de/settings/ads

Vi använder också Google AdWords för att samla in information om vilka av våra produkter eller tjänster du är intresserad av. Med det fyller vi så kallade remarketinglistor i Google AdWords, med vilka Google AdWords-annonser kan spelas ut specifiktare för dig.

För att mäta effektiviteten hos AdWords-annonser överför vi också transaktionerna på vår webbplats till Google AdWords. Detta hjälper oss att bättre skräddarsy vår marknadsföring för framtida aktiviteter.

Mottagare av data: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Olapic

Vi använder mjukvaran från Olapic, Inc. "(" Olapic "). Olapic-användare kan ladda upp egna bilder via Instagram eller vår hemsida och, om så önskas, lägga till eventuellt en text (tillsammans kallad härefter som "bidrag"). Vi använder Olapic-bidrag på vår hemsida för att erbjuda och marknadsföra produkter i samband med användningen av andra kunder. Bilderna visas på produktens detaljsidor på webbplatsen samt på andra centrala platser som hemsidan och är kopplade till de visade produkterna. Användarens samtycke till användningen av bilderna på vår hemsida kan återkallas när som helst. Vänligen skicka din invändning mot ovanstående adress. Olapic spårar också vilka bilder som mottas positivt av webbplatsanvändare och särskilt vilka bilder som har ett positivt inflytande på shoppingbeteendet på vår hemsida.

f) Bazaarvoice

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning genom att aktivera den relevanta kryssrutan eller genom att klicka på en knapp som tillhandahålls för detta ändamål, skickar vi din e-postadress till Bazaarvoice för att påminna dig via e-post om möjligheten att lämna in en recension av din beställning. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till ovan nämnda kontaktmöjlighet eller direkt till Bazaarvoice. Dessa recensioner är syndikerade till utvalda återförsäljare via Bazaarvoice-nätverket. Bazaarvoice spårar också vilket betyg som är särskilt positivt mottagit av användarna. Dessutom kan det mätas vilken av utvärderingarna som påverkar köpbeslutet.

Mottagare av data: Bazaarvoice Ltd., 1 Butterwick London, W6 8DL (http://www.bazaarvoice.com/)

g) CQuotient

CQuotient är en omfattande personaliseringslösning för webbplatser. CQuotient är en integrerad del av vårt Salesforce Commere Cloud-butikssystem och utnyttjar de senaste revolutionära framstegen inom prediktiv intelligens och kombinerar dem med fördjupad kunskap om problem med detaljhandel och molnbaserad teknikinfrastruktur. CQuotient används för att generera förslag baserat på ditt bläddrabeteende som andra produkter kan vara av intresse för dig.

h) Tealium

Tealium är en konsumentdataplatform till vilken information om användningen av webbplatsen och även transaktionsdata skickas. Tealium samlar rörelses- och beteendeuppgifter på webbplatsen och fyller i remarketinglistor som senare kan nås via Google Adwords. Vidare skickas alla transaktionsdata om inköp till Tealium, som e-post för orderbekräftelser eller e-postmeddelanden för nyhetsbrev (om abonnemang) utlöses av Tealium. Tealium gör det möjligt för oss att få en konsekvent bild av våra besökare och hemsida kunder och se till att vi kommunicerar med dem så effektivt som möjligt.

i) Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud Services är en mjukvara-som-en-tjänst lösning. Det är en värdtjänst som gör det möjligt för oss att utveckla och hantera en anpassningsbar, lättanvänd e-handelswebbplats. Commerce Cloud Services inkluderar Digital, den viktigaste värd webbsidan service; ett orderhanteringssystem och Commerce Cloud Einstein, vilket gör det möjligt för oss att använda artificiell intelligens för att förbättra vår e-handelsverksamhet.

Commerce Cloud lagrar personlig information som behandlas, till exempel information om köpare som besöker vår webbhotell för Commerce Cloud och skapar konton eller utför transaktioner (kontaktuppgifter, aktivitetsposter, transaktioner, poster, etc.).

j) Sociala medier knappar

Vår webbplats använder sociala medier knappar (Facebook, YouTube, Instagram) så att du kan interagera med tredje part.

Dessa sociala medier knappar är inte integrerade som plugin-moduler via en så kallad iFrame, men lagras som länkar. Genom att klicka på sociala medier knappar du omdirigeras till respektive leverantörs sida. Den ansvariga leverantören ansvarar då för överensstämmelsen med dataskyddsbestämmelserna och för korrektheten, uppdateringen och fullständigheten av den information som tillhandahålls där för databehandling i enlighet med art. 4 nr 17 GDPR.

8. Kompletterande anmärkningar och bestämmelser om individuell service

a) Nyhetsbrev

Vid din uttryckliga förfrågan skickar vi dig vårt nyhetsbrev om de ämnen du har valt samt information om vårt företag. Observera att leverans endast kan ske om du har uttryckt bekräftat din prenumerationsförfrågan igen under vår dubbeloptagningsprocess.

De personuppgifter som samlas in inom ramen för nyhetsbrevregistreringen kommer endast att användas för att skicka och personifiera nyhetsbrevet (t.ex. för att adressera dig med ditt namn). Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av personuppgifter som du har gett oss för att skicka nyhetsbrevet när som helst med verkan för framtiden. I syfte att återkalla ditt samtycke innehåller varje nyhetsbrev en lämplig länk. Alternativt är du välkommen att kontakta oss direkt så att vi kan genomföra din återkallelse. Uppgifter om samtycket som ges till oss meddelades dig i Dubbel-Opt-In-Mail.

b) Tävling

Från tid till annan har du möjlighet att delta i tävlingar eller liknande erbjudanden på vår hemsida. Inom ramen för dessa åtgärder kan personuppgifter också samlas in och lagras för bearbetning, i vilken omfattning du kan se från respektive deltagande formulär. Data som vi inte nödvändigtvis behöver för genomförandet av tävlingen, men som gör det möjligt för oss att informera dig snabbare vid ett pris, är uttryckligen markerade som frivillig information. & Nbsp; De personuppgifter som du lämnar till oss i samband med en sådan kampanjpromotion kommer endast att användas för bearbetning av kampanjen (i händelse av tävling, till exempel för fastställande av priset, anmälan av priset och sändningen av priset). Efter kampanjens slut kommer uppgifterna från deltagare som inte har vunnit raderas omedelbart eller, när det gäller vinnaren, efter den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut.

c) Online ansökningsförfarande

Vi erbjuder dig möjlighet att ansöka online via e-post. De data som du matat in och bilagorna som skickas med den överförs via en osäker anslutning. Vi rekommenderar därför att du använder krypteringsprogram för att skicka dina data till oss. Din elektroniska ansökningsdata kommer att tas emot av den relevanta personalavdelningen och skickas endast till den avdelning som ansvarar för respektive position eller till de personer som ansvarar för behandlingen. Alla berörda parter behandlar dina ansökningsdokument med nödvändig vård och med absolut konfidentialitet.

Efter avslutad sökandes urvalsprocess skickar vi dina ansökningsdokument till

3 månader och sedan radera eller förstöra några kopior om vi inte har ingått ett anställningskontrakt med dig. Skulle vi vilja inkludera dina ansökningsdokument i vår sökande pool kommer vi att kontakta dig. I anmälan kan du aktivt samtycka till ytterligare lagring av dina dokument.

d) Onlinebutik

Vi erbjuder dig en webbshop på vår hemsida där du kan köpa produkter från vårt företag.

Vi använder de uppgifter som samlas in från dig där för genomförandet av kontraktet, särskilt för att du ska kunna köpa och leverera produkter och att utföra betalningen.

I det här sammanhanget kan vi också behandla dina data för att kontrollera din kreditvärdighet, om detta också är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras, Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, eller vi har ett berättigat intresse av att göra det, Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt berättigade intresse föreligger om ett avtal med dig är nära förestående, så att en finansiell standardrisk är kopplad till oss (som till exempel med avbetalningskontrakt, beställning / leverans på konto) och ingående av avtalet beror endast på din kreditvärdighet.

Beroende på det valda transportsättet skickar vi nödvändiga uppgifter - om de är tillgängliga och om du har gett ditt samtycke till detta, kompletterat med din e-postadress och telefonnummer i syfte att anmäla paketet, arrangera ett möte eller för överföring av paketinformation - till den fraktleverantör du har valt för det specifika syftet med leverans och leverans.

Vi vidarebefordrar också de uppgifter som krävs för att betalningen ska kunna utföras och, om det behövs, riskhanteringen till den leverantör av betaltjänster som du valt. Följande tilläggsinformation och föreskrifter gäller:

i) Betalningsmetod PayPal

Inom vår webbshop erbjuder vi dig att betala via betalningsleverantören PayPal. Betalningen behandlas antingen via PayPal eller via PayPal via ditt kreditkort eller bankkonto. PayPal erbjuder även köparskydd och fiduciärtjänster.

När du väljer betalningstjänstleverantören PayPal i nätbutiken överförs data automatiskt till PayPal. Härmed uttryckligen samtycker du till denna överföring av personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, orderuppgifter, leveransdata) för genomförande av betalnings- och bedrägeribekämpning om du väljer PayPal betalningsmetoden.

Utbyte av uppgifter är inte bara för betalningsändamål utan även för identifiering, bedrägeribekämpning och minskning av vår standardrisk. I detta avseende kan även uppgifter om den ekonomiska situationen och tidigare köp och betalningsbeteende bytas ut . I det här sammanhanget kommer Paypal också att utbyta uppgifter med kreditbyråer, förutsatt att det finns ett berättigat intresse för detta och den berörda personens intressen inte strider mot de som är skyddade.

Uppgifterna kan vidarebefordras till anknutna företag; Detta gäller även leverantörer av nedströms tjänsteleverantörer (kontraktsprocessorer, ansvariga för gemensamt ansvar och tredje part, i den utsträckning detta är nödvändigt för genomförandet av kontraktet).

Du kan återkalla ovanstående samtycke till PayPal när som helst med verkan för framtiden. En återkallelse har ingen effekt på överföringar gjorda tidigare.

PayPals nuvarande sekretesspolicy finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Mottagaren av data: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Betalningsmetod Kreditkortd

Vi erbjuder dig att betala med kreditkort i vår webbshop. Den kreditkortsinformation som krävs för detta överförs direkt till vår betalningsleverantör Adyen och skickas inte till oss.

Om betalningsmetoden "kreditkort" väljs, överförs data automatiskt till Adyen. Du samtycker uttryckligen till denna överföring av personuppgifter (för- och efternamn, adress, inköpspris, IP-adress etc.) för betalnings- och bedrägeribekämpning om du bestämmer dig för att betala med kreditkort.

Uppgifterna kan vidarebefordras till anknutna företag; Detta gäller även leverantörer av nedströms tjänsteleverantörer (kontraktsprocessorer, ansvariga för gemensamt ansvar och tredje part, i den utsträckning detta är nödvändigt för genomförandet av kontraktet).

Du kan återkalla ovanstående samtycke när som helst med effekt för framtiden mot Adyen. En återkallelse har ingen effekt på överföringar gjorda tidigare.

Mottagare av data: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands

iii) Betalningssätt Sofortüberweisung

Inom vår webbshop erbjuder vi dig att betala av Sofort & uuml; berweisung från betalningsserviceföretaget SOFORT GmbH.

Med hjälp av ovanstående betalningsmetod är en realtidsbetalningsbekräftelse till oss som säljare möjlig, så att vi omedelbart kan börja med leveransen av din beställning.

Vid val av betalningsmetod "Sofort & uuml; berweisung" överförs data automatiskt till SOFORT GmbH. Här samtycker du uttryckligen till denna överföring av personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, bankuppgifter, PIN, TAN, inköpspris) för genomförande av betalnings- och bedrägeribekämpning om du väljer att betala med direkt banköverföring.

Utbyte av uppgifter är inte bara för betalningsändamål utan även för identifiering och bedrägeribekämpning. I detta avseende kan även uppgifter om den ekonomiska situationen samt tidigare köp och betalningsbeteende bytas ut. I detta sammanhang kommer SOFORT GmbH också att utbyta uppgifter med kreditbyråer, förutsatt att det finns ett berättigat intresse och den berörda personen inte står i konflikt med dem som är värdiga att skydda.

Uppgifterna kan vidarebefordras till anknutna företag; Detta gäller även leverantörer av nedströms tjänsteleverantörer (kontraktsprocessorer, ansvariga för gemensamt ansvar och tredje part, i den utsträckning detta är nödvändigt för genomförandet av kontraktet).

Du kan återkalla ovanstående samtycke när som helst med verkan för framtiden med SOFORT GmbH. En återkallelse har ingen effekt på överföringar gjorda tidigare.

De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för SOFORT GmbH finns på:https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

Mottagaren av data: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

iv) Betalningsmetod Giropay

Inom vår webbshop erbjuder vi dig att betala via betalningsleverantören Giropay. Registrering är inte nödvändig. Om du väljer den här betalningsmetoden väljer du den bank du vill betala ut från. Du vill bli riktade till din banks webbportal där du kan göra överföringen som vanligt. Om din bank inte deltar i denna betalningsmetod kan du inte använda denna betalningsmetod.

När du väljer betalningssättet Giropay i vår webbutik som betalningsalternativ, skickas inga personuppgifter vidare till Giropay.

Giropays uppgifter om dataskydd är tillgängliga på https://www.giropay.de/kaeufer/sicherheit-datenschutz/

e) Mitt konto

Vi erbjuder dig möjligheten att skapa ett personligt kundkonto på vår hemsida. Kundkontot låter dig använda webbplatsen på ett personligt sätt.

f) Fit Finder®

Vi hjälper dig att hitta rätt barnstol för ditt barn på din hemsida. Byggnadsåret och vi vill informera dig om vilka av våra fordon som är lämpliga för detta fordon. Om ditt fordon inte finns i vår lista har du möjlighet att dela med dig av din erfarenhet.

De personuppgifter som samlats in i detta sammanhang har lästs som sådana och har skickats till oss.

g) Databehandling för direkt marknadsföring

 

Reklam per post

I den utsträckning som lagen tillåter kan vi använda ditt namn och den postadress som är känd för oss. Den rättsliga grunden är

Art 6 para. 1 lit. f) i samband med skäl 47 GDPR. Vårt legitima intresse är att främja försäljning eller efterfrågan från våra befintliga kunder. Naturligtvis kan du motsätta sig behandlingen av dina data för reklamändamål när som helst i framtiden. Ett meddelande i textform till ovan nämnda kontaktuppgifter är tillräckligt. Vi vill ta bort dina uppgifter från vår mailinglista. Uppgifterna visar att din invändning ska hållas i ytterligare 6 år enligt art. 17 par. 3 lit. e) GDPR. Under den här perioden kommer dina personuppgifter att blockeras för vidare bearbetning.

tTelefon reklam

I den utsträckning som lagen tillåter använder vi ditt namn, företagstillhörighet och telefonnummer för företag. Den rättsliga grunden är artikel 6 para. 1 lit. f) i samband med skäl 47 GDPR, & sect; 7 Punkt 2 nr. 2 UWG. Vårt legitima intresse är att främja försäljning eller efterfrågan från våra befintliga företagskunder. Naturligtvis kan du motsätta sig behandlingen av dina data för reklamändamål när som helst i framtiden. Ett meddelande i textform till ovan nämnda kontaktuppgifter är tillräckligt. Vi vill ta bort dina uppgifter från vår mailinglista. Uppgifterna visar att din invändning ska hållas i ytterligare 6 år enligt art. 17 par. 3 lit. e) GDPR. Under den här perioden kommer dina personuppgifter att blockeras för vidare bearbetning.